lidt om haven og os

Staudehaven-Granly

Starten

plantesalg i sommerhalvåret 

Her lidt udenfor Bækmarksbro i Vesrjylland finder  vi en dejlig have ,en staudehave med ca 700 forskellige stauder ,ikke altid de samme ,nogle forsvinder ,nogle nye kommer til ,står man et sted hvor de har noget man ikke har ,er det svært ikke at købe det ,der er blomster i alle regnbuens farver fra tidlig forår ,og til frosten visker de sidste farver ud. Det hele startede i efteråret 1961 da vi købte Granly, en lille ejendom tæt ved Bækmarksbeo , der var 12 tde land jord til ,næsten det halve var lav og vandlidende eng ,og så var der nogen meget dårlige bygninger fra 1886, som vi lidt efter lidt fik sat i stand

Granly som det så ud sommeren 1962

Vi begyndte at få styr på det

Der var kun nogen få kvadratmeter med have lige foran stuehuset ,resten af det der havde været have engang var groet til i snebær ,det samme var tilfældet ind under skoven ,og i nogle yderhjørner i marken ,i løbet af nogle år fik vi styr på huset og det der skulle blive til have ,i første omgang ikke så stort et stykke ,vi havde købt en lille naboejendom til så der nu var 29 tdr land , efterhånden var der kommet 4 børn til ,og far var kommet på arbejde ,da vi fandt ud af at vi ikke kunne leve af landbruget alene , med far på arbejde , børn ,hus, jord og dyr der skulle passes var der jo ikke meget tid til havearbejde .I- 1963 blev den gamle lade lavet om til kostald ,og de første køer blev købt ,der kom 4 orner i de bestående svinestier,og i 1964 købte vi en Morris lastbil med forlænget lad og så kørte far mælk 3 mælketure til mejeriet om formiddagen ,og kørte ud med ornerne om ,eftermiddagen  efter  bestilling ,i 1967 satte vi et maskinhus af telefonpæle og brugte pandeplader ,for dog at have et sted hvor tingene kunne stå i tørvejr i 1969 byggede vi et ---dengang---stort hønsehus på 10 gange 25 meter ,med plads til 1500 høns ,det gik også godt i et par år ,men så fik vi et parti muggent foder ,som resulterede i at de halve af det hold unge høns der netop var begyndt at lægge æg , døde ,på under en uge ,så købte vi 500 unge høns og satte ind til resterne ,for at have huset fyldt op , men det gik slet ikke ,de begyndte omgående at slagte hinanden ,det var dyre lærepenge,og så var det slut , i  foråret 1972 blev der lagt bund i hønsehuset ,så det kunne bruges til grise ,og det blev vi så ved med i alle årene til far gik på efterløn i efteråret 1993

luft foto af granly i 1968

Vi arbejder stadig på at få styr på det

i 1973 kom der nyt tag på stuehuset ,og i 1974 og 75 kom der nye vinduer og døre hele vejen rundt ,i -1976 ,efter 3 somre  med tørke og manglende foder ,valgte vi at sætte køerne ud ,ornecentralen var solgt fra ,og nu blev der installeret et brændefyr i et af svinestierne ,og så begyndte vi at fælde træ til fyret hver vinter ,og det gør vi stadigvæk , alle de krav der siden er kommet til sådan et fyr er så blevet lavet hen ad vejen . I-1979 blev hele huset skalmuret med gule sren , og i vinteren 79-80 satte vi et nyt maskinhus ,en  rundbuehal med ondulineplader til erstatning for det gamle maskinhus som efterhånden var blevet meget dårlig,

luftfoto af granly sommeren 1974

Og nu bliver der tid til haven

I efteråret 1993 gik far på efterløn ,vi lejede jorden ud ,grisene blev sat ud ,og så var der jo lige pludselig tid til ar gøre noget ved haven, vi havde beholdt ca 2,5 tdr land til os selv , lidt markjord lidt eng og resten gammel granskov ,som efterhånden er blevet til løvskov ,mest selvsåede løvtræer af mange forskellige arter ,der har vi så lavet nogle stier ,så man kan gå en tur derinde ,og for nogle år siden fyttede bæverne så ind ,de byggede en bæverhytte midt på en af stierne ,som går langs med en stor grøft neden for haven, I selve haven skete der jo også noget ,der kom af og til et nyt bed til , på noget af  det laveste kom der et bed  til det der gerne vil have fugtig jord , for nogle år siden var det gamle maskinhus fra 1967 blevet så dårlig at vi var nødt til at pille det ned ,inden nogen kom til skade ,og så stod vi jo lige pludselig med et stykke jord ,med en meget solid sokkel  på de tre sider, det blev til et højbed med en masse forskellige planter i ,og med efeu op ad soklen hele vejen rundt , ned over engen ,hvor der engang havde været kalvefold ,og senere fold til pigernes heste ,blev der lavet et vandløb ,der var en passende skråning og på det laveste var der en dam vi kunne pumpe vandet op fra ,både til et springvand og til have vanding når det er nødvendigt

luftfoto af granly sommeren 1981

Arbejde med haven

Der er en masse væld på engen ,så dammen vi pumper vand op  fra ,går aldrig tør
der er altid vand nok også til at vande have med det er jo en god ting her på vores fattige sandjord ,som helst vil have vand i hver uge .og det får det jo ikke altid fra naturens side .
På det højeste sted blev der lavet en kunstig dam ,med et springvand ,hvor vi pumper vandet op til og så kan det selv løbe tilbage i dammen via vandløbet ,der er lavet et par steder hvor vi kan koble havevandere på undervejs,og  omtrent midt på vandløbet er der en lille dam mere ,og i stenbedet som blev restaureret for et par år siden har vi fået en vandsten ,stenbedet er blevet fladt ,og med granitskærver på

luftfoto af granly 1988

Billeder fra haven

stuehuset set fra syd sommer 2008

Vores granly-sten

Stenen fik vi af vores børn , svigerbørn og børnebørn til vores guldbryllup den 12-1-2007

Engen og vandløbet

huset set fra vest sommer 2008

Møddingpladsen

Den gamle møddingplads fra 1963 til 1975 blev til spiseplads med plads til op til 3 sæt borde og stole .

Bedet hedder maskinhuset

Højbedet i det gamle maskinhus ,som nu er groet godt til

Lidt fra planteskolen

Et kik ud over planteskolen hvor stauderne står i rækker

Hortensiaer

Bed med rhododendron og hvide og blå hortensiaer

Lille dam

Den lille dam med midtvejs på vandløbet ,hvor vandet løber igennem.

I daglig tale snebærstykket

Et af de stykker der er ryddet for snebær,hvor der nu er plantet forskellige ikke helt almindelige buske og træer ,ved den ene side er der skiftevis rhododendron og hortensia ,de fleste rhododendron laver vi selv delvis fra frø ,og delvis fra stiklinger . og stort set alle hortensiaer har vi selv lavet af stiklinger

Elefantgræs

Siddeplads med store elefantgræs på de tre sider .

Blodbøg

Trekantet bed med st hansurt og blodbøg .

Højbed

Rund højbed med rhododendron og buksbom ,og med siddeplade inde i midten

Et højbed mere

Nyt højbed i den gamle have,der stod før 5 store træer ,plantet i 1962 ,men de tog efterhånden meget lys fra stuehuset ,og gav en masse mos også helt op til stuehuset .Yderste kant er plantet til med lave dværgrhododendron .som jeg selv har opformeret af stiklinger

Huset

dammen på toppen med springvand og planter rundt om

Hallen

Gavlen af rundbuehallen fra 1979, nu med nye stålplader , det andet var blevet utæt , den er nu næsten dækket af træer

Stuehuset

det renoverede stenbed med granitskærver og vandsten

Svinehuset

Svinehuset bygget som hønsehus i 1969der er skiftevis lave rhododendron og hortensiaer langs med huset ,så der er blomster to gange om året .

Drivhuset

Drivhus på hele sydgavlen af svinehuset på godt 6 gange 10 meter her fik vi i 2006 lavet en spire-afdeling i det ene hjørne med automatisk vanding og undervarme ,det er ret spændende at arbejde med , i den bageste ende er der blevet plads til er bord og fire stole så man kan sidde der med sin kaffe

Gamle have

Et kik ud over den gamle have ,græsgang mellem buske og staudebed .

Far og mig

Os to gamle på en tur i skoven efterår 2007

Hvide rhododendron

Hvide rhododendron langs med svinehuset ,ind imellem er der blå hortensiaer som så blomstrer senere .

Rød rhododendron

Rød rhododendron i et af højbedene

Montbretia og kapfakkel

En meget stor montbretia og en lyserød kapfakkel står op ad sydmuren ved stuehuset

Bladkaktus

Rød bladkaktus i badeværelsesvinduet

Palmelilje

Bed med palmelilje sommeren 2007

Nattens dronning

Nattens dronning med to blomster samme nat